28.06.2007 16:00
Zichyho palác v Bratislave
Podujatie

Slávnostné odovzdávanie literárnych cien AOSS za rok 2006

Asociácia organizácií

spisovateľov Slovenska

Vás srdečne pozýva na

slávnostné odovzdávanie

literárnych cien za rok 2006

28. júna 2007 (štvrtok) o 16.00 hod.

v Zichyho paláci (1. posch.)

Ventúrska 9, Bratislava

Cena

Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska

a

Cena Klubu nezávislých spisovateľov

Cena Klubu spisovateľov literatúry faktu

Cena Obce slovenských spisovateľov

Cena Slovenského centra P.E.N.

Cena Spoločnosti maďarských spisovateľov

na Slovensku

Cena Spolku ukrajinských spisovateľov

na Slovensku

Cena Romboidu