05.10.2005 1:01
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná ulica 9
Podujatie

Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej budovy ŠVK v B. Bystrici

Banskobystrický samosprávny kraj

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

 Vás pozývajú

na slávnostné otvorenie zrekonštruovanej budovy

Štátnej vedeckej knižnice

a odhalenie

pamätnej tabule sídla Zvolenskej župy

za účasti prezidenta SR

Ivana Gašparoviča

5. októbra 2005 o 10, 00 hod.