01.06.2022 14:30
Mestská knižnica v Bratislave
Podujatie

Slovenčina pre deti / Словацька для дітей

Príďte si do knižnice hravou formou osvojiť základy slovenčiny, naučiť
sa nové slovíčka a frázy či zaspievať jednoduché pesničky. Rodičia môžu
počas podujatia využiť knižničné študovne s počítačmi a wifi. Bezplatné
podujatie sa koná každú júnovú stredu o 14:30 na Kapucínskej 3 a je vhodné pre
deti od 4 do 8 rokov. Viac info na: anna.durisikova@mestskakniznica.sk

Завітайте до бібліотеки і вивчіть ази словацької мови в ігровій формі. Разом ми вивчимо прості слова і фрази та заспіваємо прості пісеньки. Під час уроку батьки зможуть скористатися навчальними залами з комп'ютерами та wifi.
Захід підходить для дітей від 4 до 8 років. Безкоштовний урок відбувається щосереди о 14:30 за адресою Kapucínska 3 і підходить для дітей від 4 до 8 років.
Більше інформації на:
anna.durisikova@mestskakniznica.sk