18.05.2006 17:00
Slovenský inštitút v Prahe
Podujatie

Slovenčina v českej škole a za školou

 

Prezentácia publikácií

Slovenský jazyk na české škole

a

Slovenčina a a čeština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami