13.12.2021 18:00
Online
Podujatie

Slovenskí klasici hovoria k svetu

Prekladatelia staršej slovenskej literatúry do anglického jazyka Charles Kraszewski, John Minahane a Charles Sabatos sa budú s Miroslavou Vallovou rozprávať o svojich prekladoch a o výzvach, ktoré plynú z prekladania a vydávania literatúry, ktorá nie je súčasná. Preklad zo slovenskej literatúry do iných jazykov má krátku históriu, má význam dobiehať zmeškané?
Diskusia je súčasťou projektu TROJICA AIR. Tento rezidenčný program je od roku 2020 k dispozícii prekladateľom a prekladateľkám slovenskej literatúry do cudzích jazykov.
Do 15.12. sa v Banskej Štiavnici venuje prekladu diela Janka Jesenského do anglického jazyka Charles Kraszewski.

Video z diskusie nájdete v pondelok 13.12. o 18:00 na našom YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=l5rnu-Vzmfk

Charles Kraszewski je prekladateľ slovenskej, českej a poľskej literatúry do anglického jazyka. Spolupracuje s londýnskym vydavateľstvom
Glagoslav, ktoré vydalo aj jeho preklad spisov Ľudovíta Štúra (Slavdom: A Selection of His Writings in Prose and Verse). Preklad spisov Janka Jesenského bude obsahovať autorove spomienky na 1. svetovú vojnu (Cestou k slobode) a
vybrané básne zo zväzkov Zo zajatia a Čierne dni.
Charles Sabatos je americký literárny vedec, pôsobí na Yeditepe Universitesi v tureckom Istanbule. Je prekladateľom diel Pavla Vilikovského, Dominika Tatarku a Gejzu Vámoša.
John Minahane je prekladateľ slovenskej poézie. Je autorom prekladu Hviezdoslavových krvavých sonetov, prekladá tiež Ladislava Novomestkého a zo súčasných autorov Ivana Štrpku.

Projekt TROJICA AIR finančne podporila LITA- autorská spoločnosť.
Autorkou grafickej koncepcie je Kristína Soboň, autormi loga Trojica Air Palo a Janka Bálik.