01.04.2008
Trvanie do: 07.04.2008
Martin
Podujatie

Slovesná jar 2008 v Martine

SLOVESNÁ JAR 2008

 

Tradičný festival slovenskej literatúry, knižnej kultúry a umeleckého slova v Martine so sprievodnými podujatiami a besedami v domoch MS na celom Slovensku

Hlavný organizátor: Matica slovenská – Národný inštitút slovenského jazyka a literatúry v

                                    Martine a Vydavateľstvo MS, s. s r.o.

Spoluorganizátori: Literárne informačné centrum v Bratislave, Mesto Martin, Národné osvetové centrum, Slovenské komorné divadlo v Martine, Spolok slovenských spisovateľov, Turčianska knižnica

V súčinnosti s VÚC Žilina a s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 

Hlavný program v Martine 1. – 7. apríla 2008:

1. apríl 2008   -   10:00 h  Jarná škola humoru                                                 Biblická škola,

(utorok)                             Náučno-zábavné podujatie pre stredoškolákov      Memorandové         

                                           prezentujúce humor v slovenskej literatúre.           námestie

                                           Účinkujú: Milan Lechan, Peter Glocko ml.,

                                                           Milan Stano a Ivanom Szabó.

                                           Scenár Igor Válek  

                                           Moderuje František Výrostko                                                             

                            15:00 h  Prvý apríl v knižnici – prevážne vážne o humore      Turčianska

                                    Stretnutie s Milanom Lechanom, Petrom Glockom ml.,       knižnica,

                                     Milanom Stanom a Ivanom Szabóom                      Divadelné námestie                                                                                                                                             

                                     Moderuje Igor Válek                                                                                                                                                                                  

 

2. apríl 2008    10:00 h  Európa jazykov a národov – slovenčina v Európe   Biblická škola,

(streda)                                Prezentačné odborné podujatie najmä pre               Memorandové 

                                            pedagógov.                                                               námestie

                                            Účinkujú: Viliam Mruškovič, Ábel Kráľ a ďalší

                                            jazykovedci

                                            Scenár a moderovanie Peter Mišák                                                                                                                                                        

                             13:00 h  Vernisáž výstavy obrazov Ľudovíta Hološku           I. budova

                                             „Príbeh znaku“ a prezentácia obrazových                  MS 

                                             publikácií z matičnej edície Knižnica MS                 Matičný

                                             Výstavu kurátorsky pripravila Vlasta Bellová           dom                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                

                             18:00 h    Odkrývanie stratených slovenských pokladov       Biblická

                                             Autorský večer s významnými                                    škola

                                             osobnosťami slovenskej historickej prózy a literatúry                 

                                             faktu.

                                             Účinkujú: Anton Baláž, Anton Hykisch, Matúš Kučera a

                                             Milan Vároš

                                             Moderujú Peter Mišák a Drahoslav Machala

                                                                                                                             

3. apríl 2008         10:00 h Besedy s autormi na školách v Turci a prezentácie

(štvrtok)                             vydaní Vydavateľstva MS

                                                                

4. apríl 2008         10:00 h  Pamodaj šťastia, rozprávka!                                 Biblická škola          

 (piatok)                      O Pavlovi Dobšinskom a rozprávkových tajomstvách     Memorandové

                                      so spisovateľmi a ďalšími (ne)čakanými hosťami           námestie

                                              besedujú žiaci turčianskych ZŠ. Súťaž, kvízy,

tombola, bohatý kôš knižných cien.

Účinkujú: Štefan Moravčík, Dana

Podracká, Dana Moravčíková.

Program pripravilo Vydavateľstvo MS

Scenár Stanislav Muntág a Igor Válek

Moderuje Tibor Kubička

7. apríl 2008          11:00 h  Slovenská literatúra v roku 2007                 Štúdio Slovenského

(pondelok)                            Odborný seminár za účasti popredných         komorného divadla                                                                                               

                                              literárnych vedcov, pedagógov, autorov

                                              a publicistov v gestorstve univ. prof. Viliama Marčoka

                                             a Literárneho informačného centra

                               15:00 h  Celoslovenská premiéra scénického poetického pásma

                                             MON COUER z tvorby Milana Rúfusa k 80. výročiu

                                             narodenia básnika

                                             Autor pásma Viliam Marčok

                                             Réžia: Viliam Hriadeľ

                                             Účinkujú herci Slovenského komorného divadla Martin