16.05.2017 18:00
Trvanie do: 16.05.2017
Goetheho inštitút v Bratislave
Podujatie

Spišské exody v 20. storočí

Prezentácia rozšíreného vydania knihy Spišské exody v 20. storočí, ktorú vydalo občianske združenie Krásny Spiš.
Ide o odbornú, no prístupne spracovanú knihu o tragických udalostiach 20. storočia, ktoré formovali spišský región. Autori sa venujú témam ako vysťahovanie za prácou do Ameriky, odchod Maďarov, vyhnanie Čechov, nútené práce v nacistickom Nemecku, deportácie Židov, odvlečenie do gulagov, odsun karpatských Nemcov, likvidácia buržoázie, prenasledovanie Rusínov, likvidácia gréckokatolíckej cirkvi, súkromných roľníkov, kňazov a rehoľníkov, emigrácia po roku 1968 aj exody Rómov za prácou.

Knihu predstavia zostavovatelia Miroslav Pollák, Peter Švorc a historik Patrik Dubovský.