30.05.2014 18:00
Letná čitáreň U Červeného raka v Bratislave
Podujatie

Spoločná storočnica E. Ondrejičku a J. Šebestu

Literárny večer jubilujúcich autorov: básnika Erika Ondrejičku a prozaika Juraja Šebestu a ich hostí.