19.08.2014 19:00
Zichyho palác v Bratislave
Podujatie

Spomienka na Jána Johanidesa

Spomienka na Jána Johanidesa (1934 – 2008)

Ján Johanides patril medzi najvýznamnejších slovenských spisovateľov. K 80. výročiu narodenia pripravilo vydavateľstvo KK Bagala vydanie súborného diela, ktorého prvá časť obsahuje prózy Súkromie, Podstata kameňolomu, Nie. Knihu uvedieme na nádvorí Zichyho paláca na Ventúrskej 9 v Bratislave za prítomnosti priateľov a kolegov Jána Johanidesa. Vstup voľný!