25.06.2018 17:00
Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici
Podujatie

Spomienka na Jána Kollára pri príležitosti jeho 225. výročia narodenia

Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum a Kuzmányho kruh v Banskej Bystrici si Vás dovoľujú pozvať na podujatie venované Jánovi Kollárovi (1793 – 1852)  pri príležitosti jeho 225. výročia narodenia.

Pripomenieme si pôsobenie a tvorbu Jána Kollára, básnika, spisovateľa a filológa. Dozviete sa, kto ho inšpiroval k napísaniu Slávy dcera, či sa naplnila jeho osudová láska, aké zážitky sa viažu k jeho študentskému pôsobeniu v Banskej Bystrici a ďalšie zaujímavosti.