25.10.2005 9:30
Dom kultúry v Senici
Podujatie

Spomienka na vydavateľa a kníhtlačiara Jána Bežu

MESTO SENICA

ZÁHORSKÁ KNIŽNICA SENICA

EVANJELICKÝ A.V. CIRKEVNÝ ZBOR SENICA

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA MARTIN

SLOVENSKÁ HISTORICKÁ SPOLOČNOSŤ pri SAV BRATISLAVA

KRÚŽOK HISTORIKOV V TOPOĽČANOCH

Vás pozývajú

na spomienku usporiadanú k 100. výročiu úmrtia

učiteľa, vydavateľa a kníhtlačiara

Jána BEŽU

1842 – 1905

dňa 25. októbra 2005 v Senici

Program:

Dom kultúry, odborný seminár, 9.30 hod.

Katarína Soukupová: Otvorenie

PhDr. Agáta Klimeková: Ján Bežo – kníhtlačiar a vydavateľ

Doc.PhDr. Miloš Kovačka, CSc.: Ján Bežo v dejinách slovenskej knižnej kultúr y

PhDr. Štefan Mocko: Ján Bežo – vydavateľ pedagogicke j l i teratúr y

PhDr. Peter Brezina: Technická úroveň Bežovej tlačiarne

Mestský cintorín, spomienka pri hrobe Jána Bežu, 15.00 hod.

Položenie vencov

ThMgr. Juraj Šefčík, príhovor

Evanjelický kostol, spomienková slávnosť, 17.30 hod.

ThMgr. Juraj Šefčík: Situácia v Senici v čase príchodu Jána Bežu

Príhovor y hostí

Vystúpenie Komorného evanjelického speváckeho zboru v Senici

Výber z poézie Martina Braxatorisa – Sládkovičova a Milana Rúfusa

S finančným príspevkom Fondu Pro Senica