06.08.2014 18:00
Letná čitáreň U Červeného raka v Bratislave
Podujatie

Spomienkový večer venovaný Jánovi Johanidesovi

Pri príležitosti 80. výročia narodenia prozaika a esejistu

Jána Johanidesa (18. 8. 1934 – 5. 6. 2008) predstavia jeho osobnosť

a dielo literárny vedec Peter ZAJAC, Ľubomír FELDEK a Daniel HEVIER.

O Cene Jána Johanidesa a súťaži Esej Jána Johanidesa bude hovoriť

riaditeľka LIC Miroslava VALLOVÁ.

Hudobný sprievod: Juraj ALEXANDER (violončelo)