15.09.2017 10:00
Trvanie do: 16.09.2017
Lisztova záhrada, Univerzitná knižnica v Bratislave
Podujatie

Sprístupnenie historickej Lisztovej záhrady v rámci DEKD 2017

Pozývame vás na kultúrne podujatie o historickej Lisztovej záhrade so zaujímavým sprievodným programom pri príležitosti Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2017 (DEKD 2017)

V rámci DEKD 2017 budú otvorené brány do Lisztovej záhrady s hudobným pavilónom a komentovanými výkladmi priblížená história záhrady a pavilónu (v ktorom v minulosti sídlil hudobný kabinet UKB). Prednášky doplnia fotografie záhrady a pavilónu zo 70-tych rokov 20. storočia ako aj súčasných priestorov hudobného kabinetu.

Súbežne bude prebiehať výstava hudobnín a kníh s tematikou Franza Liszta. Prezentácia sprostredkuje aj vzťah Franza Liszta k Bratislave. Atmosféru dotvoria nahrávky Lisztových kompozícií.

Súčasťou podujatia bude výstava s témou prírody v klasickej i populárnej hudbe. Hudobný kabinet vyberie zo svojho fondu audio a audio-vizuálne ukážky umeleckého spracovania fauny, flóry, ročných období. Návštevníci si budú môcť zvoliť počúvanie hudby aj podľa vlastného výberu z ponukového „playlistu“ Hudobného kabinetu. Výstavu budú ilustrovať originály či reprodukcie obalov a notového materiálu, ako aj informácie k svetoznámym dielam.

Program:
1. Voľný vstup do historickej Lisztovej záhrady a Lisztovho pavilónu
2. Komentovaný výklad v Lisztovej záhrade so sprievodcom každú celú hodinu, začiatok o 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 – posledný výklad
3. Výstava o súvislostiach Franza Liszta s Bratislavou a Univerzitnou knižnicou v Bratislave spojená s ukážkami kníh, hudobnín a fotografií
4. Príroda v hudbe: výstava o umeleckom spracovaní fauny, flóry
a ročných období v klasickej i populárnej hudbe
5. Atraktívne hudobné kompozície a balety s prírodnou tematikou:
vlastný výber hudby na želanie z ponukového „playlistu“ hudobného kabinetu

Web DEKD 2017: http://www.zhmao.sk/dekd/dekd-2016.html
Plagát DEKD 2017 v Bratislavskom kraji: http://www.zhmao.sk/stranka_data/subory/dekd2017/ba-kraj-a3.pdf

Usporiadatelia:
Univerzitná knižnica v Bratislave
Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Partneri:
Spoločnosť priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave
Národný Trust n.o.