09.02.2024 17:30
Stará radnica, Primaciálne námestie 3, Bratislava
Podujatie

Staroegyptská ľúbostná poézia prvýkrát v slovenčine

V spolupráci s Nadáciou Aigyptos pokračujeme v obľúbenej sérii egyptologických prednášok. Mgr. et Mgr. Martin Odler, PhD. a Mgr. et Mgr. Katarína Džunková, PhD. predstavia tému: „Staroegyptská ľúbostná poézia prvýkrát v slovenčine.“ 
 
Prednáška priblíži novú knihu V severnom vetre čítaš správy ďaleké, prvý priamy preklad staroegyptského literárneho diela do slovenčiny v knižnej podobe. Kniha obsahuje štyri najväčšie zachované cykly staroegyptských ľúbostných básní, ktoré sa recitovali a spievali v ramessovskom období Novej ríše, v 19. a 20. dynastii, približne pred tritísic dvesto rokmi, keď vládli slávni panovníci Ramesse II. Veľký a Ramesse III. Doslovný preklad básní pripravila egyptologička Silvia Štubňová Nigrelli z Brownovej univerzity v Providence, prebásnila ich poetka a lingvistka Katarína Džunková z Karlovej univerzity v Prahe, sprievodné texty napísal egyptológ Martin Odler z Univerzity v Newcastli. Staroegyptská ľúbostná poézia patrí medzi skryté inšpiračné zdroje známej biblickej Piesne piesní. V celej starovekej lyrike však vyniká predovšetkým ako najrozsiahlejší súbor ženskej ľúbostnej poézie.
 
Organizátorom podujatia je Nadácia Gedíd Aigyptos a Ústav orientalistiky SAV.
Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice.
 
Dr. Martin Odler je postdoktorandom na Univerzite v Newcastli vo Veľkej Británii a členom správnej rady nadácie Aigyptos. Venuje sa staroegyptskej materiálnej kultúre, predovšetkým medeným artefaktom, ale aj reflexii starovekého Egypta v slovenskej kultúre a literatúre.
Dr. Katarína Džunková je slovenská poetka, prekladateľka a lingvistka. Doktorát z historickej a porovnávacej jazykovedy obhájila na Petrohradskej štátnej univerzite a v Inštitúte lingvistického výskumu Ruskej akadémie vied v Petrohrade.Venuje sa stredovekému českému biblickému prekladu a misionárskej lingvistike v Rusku do roku 1917.