16.06.2014
Trvanie do: 16.06.2014
Podujatie

Stratení susedia - Žili medzi nami

Neanonymná literárna súťaž pre študentov stredných škôl v ľubovoľnom žánri v slovenskom alebo maďarskom jazyku pri príležitosti 70. výročia začiatku deportácie židovského obyvateľstva na južnom Slovensku.  Téma: holokaust.

Vyhlasovatelia: Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch  v  spolupráci so Židovskou náboženskou obcou v Nových Zámkoch

Uzávierka súťaže: 16. júna 2014

Vyhlásenie výsledkov: september 2014

Viac informácií:
email: bibliografia@abkniznica.sk
tel.:035/6400385
Mária Feldinszká, Mgr.Lenka Otrubová

http://www.abkniznica.sk/images/stories/user/pozvanky/2014/2014-01-kab-strateni.pdf