05.10.2014 15:00
Mestské kultúrne centrum, SNP 119, žiar nad Hronom
Podujatie

Strenutie s Jozefom Banášom

Stretnutie so spisovateľom Jozefom Banášom. Kľúč k rovnováhe vo svete, V rámci festivalu Kľúč ku šťastiu.