13.02.2020 17:00
Knižnica Juraja Fándlyho, Rázusova ulica č. 1 v Trnave
Podujatie

Strenutie s prozaikom Antonom Balážom

Strenutie so slovenským spisovateľom Antonom Balážom moderuje redaktor Martin Jurčo.