06.04.2006 16:00
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Stretnutie členov Klubu nezávislých spisovateľov

Klub nezávislých spisovateľov, člen Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska

Laurinská 2, 815 08 Bratislava,  ( 02/54 43 41 17, e-mail: aoss@nextra.sk


P o z v á n k a

                                                                                         

Vážená pani kolegyňa,       

vážený pán kolega,

pozývame Vás na stretnutie členov Klubu nezávislých spisovateľov, ktoré sa uskutoční

5. apríla 2006 (v stredu) o 16.00 hod.

v Klube slovenských spisovateľov na Laurinskej ul. č. 2 v Bratislave.

Program:

1. Mária Bátorová a Viera Prokešová predstavia básnickú zbierku Mily Haugovej Terče

2. Tibor Žilka a Ján Zambor predstavia monografiu Igora Hochela o Ladislavovi  Ballekovi Príbeh ako princíp

3. Informácie o činnosti KNS a AOSS

Tešíme sa na Vašu účasť.

                                                     S pozdravom

                                                                           Igor Hochel

                                                                           predseda KNS