12.12.2005 14:00
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Stretnutie členov a priaznivcov Klubu nezávislých spisovateľov

pozývame Vás na stretnutie členov a priaznivcov Klubu nezávislých spisovateľov,

ktoré sa uskutoční 

12. decembra 2005 (v pondelok) o 14. 00 hod.

v zasadačke na 5. poschodí na Laurinskej ul. č. 2 v Bratislave.

Program:

A.

1. Diskusia o činnosti KNS za dvojročné obdobie a o projektoch na budúci rok

2. Tatiana Tretinová: Správa o hospodárení KNS za dvojročné obdobie

3. Voľba nového predsedu KNS, členov výboru a Rady AOSS

B.

1. Rudolf Dobiáš: Vianoce na začiatku nového tisícročia a storočia

2. Kveta Dašková uvažuje nad novinkami svojho vydavateľstva Q 111

3. Milan Polášek: Inšpirácie staroindickej filozofie

4. Pripomenutie jubilea Kvety Daškovej (Vladimír Petrík) a Štefana Strážaya (Viera Prokešová)