21.11.2005 15:00
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Stretnutie členov a priaznivcov Klubu nezávislých spisovateľov

pozývame Vás na stretnutie členov a priaznivcov Klubu nezávislých spisovateľov,

ktoré sa uskutoční 

                         21. novembra 2005 (v pondelok) o 15.00 hod.

        v Klube slovenských spisovateľov na Laurinskej ul. č. 2 v Bratislave.

Program:

1. Vladimír Petrík predstavuje knihu Tomáša Janovica Je taký

2. Viera Prokešová a Ján Zambor predstavujú básnickú zbierku Igora Hochela Utkané z vlasov