01.03.2006 16:00
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Stretnutie KNS

spisovateľov, ktoré sa uskutoční 

1. marca 2006 (v stredu) o 16. 00 hod.

v Klube slovenských spisovateľov na Laurinskej ul. č. 2 v Bratislave.

Program:

1. Vladimír Petrík a Viera Prokešová predstavujú novú knihu Dušana Mitanu Zjavenie

2. Okrúhle životné jubileá našich členov v prvom štvrťroku 2006 (G. Rothmayerová, R. Lichnerová, Z. Beckerová, J. Puškáš)

3. Informácie z Rady AOSS

4. Informácia o podaných grantoch

5. Diskusia o činnosti KNS v nastávajúcom období