13.11.2008
Trvanie do: 14.11.2008
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
Podujatie

Stretnutie Komunitná knižnica II

P O Z V Á N K A

na  komunitné stretnutie  

 

K O M U N I T N Á  K N I Ž N I C A II.

 

Vranov nad Topľou, 13. a 14. november 2008  

Miesto:   Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

              M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou

_____________________________________________________

Organizátori podujatia:

PS pre komunitné aktivity knižníc OKS SR SNK, Martin

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

OZ Korálky

 

P R O G R A M:

 

13. novembra 2008 /štvrtok/

 

 9. 30                    Otvorenie seminára

                             PhDr. Iveta Kilárová, riaditeľka OKS SR, SNK Martin

  •                  Komunitné knižnice a grantový systém  MK SR

Mgr. Monika Lopušanová,  PhDr. Ján Molnár, MK SR Bratislava

10.00                     Komunitná knižnica

                             Workshop  komunitných knihovníkov

Mgr. Zuzana  Ježková, NK Praha

  •                  Prestávka

12. 30                    5 P v komunitnej knižnici vo Vsetíne

PhDr. Helena Gajdušková, riaditeľka  Mestskej knižnice vo Vsetíne                       

  •                  Komunitné aktivity nielen pre seniorov v Staromestskej knižnici v Bratislave

      PhDr. Judita Kopáčiková, riaditeľka Staromestskej knižnice v Bratislave

  •                  Komunitné aktivity knižníc  v Žilinskom kraji

Mgr. Katarína Šušoliaková, riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline

PhDr. Milan Gonda, člen PS OKS SR SNK, Martin

  •                  Komunitné aktivity knižníc v Košickom kraji

                       PhDr. Klára Kernerová, riaditeľka Verejnej knižnice Jána Bocatia

  •                  Komunitné aktivity knižníc v Prešovskom kraji

Mgr. Marta Skalková, riaditeľka Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove

Mgr. Emília Antolíková, členka PS OKS SR SNK, Martin

  •                  Prestávka

15. 00                    Najdrahšie sú vaše vrásky

Komunitný projekt v živej realite

16. 00                    Stretnutie so spisovateľom Antonom Laučekom

  •                  Vranovský LITERÁT

                             Vyhodnotenie autorskej literárnej súťaže

14. novembra 2008 /piatok/

 

9. 30                     Prezentácia realizovaných komunitných projektov  Hornozemplínskej knižnice

                             v roku 2008

·         Nebojte sa internetu /marec - október 2008/

·         Čitateľský tábor /júl 2008/

·         Knižnica v pohybe /júl – august 2008/

·         Klub priateľov internetu /marec 2007 – október 2008/

·         Vranovské KORÁLKY /marec - september 2008/

12. 00                    Diskusia

·         Záver

                             

PODUJATIE VRANOVSKÝ LITERÁT

 FINANČNE PODPORILO

MESTO VRANOV NAD TOPĽOU