18.01.2006 17:00
Klub 22 na Vavilovovej 22 v Bratislave
Podujatie

Stretnutie literárneho klubu Generácia

Stretnutie literárneho klubu Generácia – 18. januára  o 17.00