29.09.2008 15:00
Zichyho palác v Bratislave
Podujatie

Stretnutie pri príležitosti 50. výročia Staromestskej knižnice v Bratislave

Slávnostné stretnutie priateľov pri príležitosti 50. výročia založenia Staromestskej knižnice v Bratislave.