03.12.2008 17:31
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Stretnutie priateľov RAK-a

Vážená priateľka,

vážený priateľ!

 

       Dovoľujeme si pozvať Vás na tradičné neformálne stretnutie

čitateľov RAK-a,

autorov RAK-a,

priaznivcov RAK-a,

redakčného kruhu RAK-a,

spolupracovníkov RAK-a,

redakcie RAK-a a vydavateľa RAK-a,

ktoré sa uskutoční

3. decembra (streda)

17.31 – 21.47 hod.

Klube slovenských spisovateľov,

Laurinská ul. č.2, Bratislava.

         Na stretnutí sa porozprávame aj o obsahových a pragmatických aspektoch budúceho ročníka, ale najmä sa budeme lepšie spoznávať.

         Na stretnutí budete mať možnosť kúpiť si staršie čísla RAK-a za jednotnú cenu 5 Sk (t. j. zo zľavami 80 až 95 %).

      

Braňo Hochel,

šéfredaktor