03.04.2014 10:30
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná ulica 9
Podujatie

Stretnutie s básnikom Ondrejom Kalamárom

Za textom Joža Urbana

Stretnutie s básnikom Ondrejom Kalamárom

ŠVK – Literárne a hudobné múzeum, Lazovná 9

http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/ondrej-kalamar