15.06.2018 10:00
Ľubovnianska knižnica
Podujatie

Stretnutie s Danielom Hevierom v Starej Ľubovni

Beseda s Danielom Hevierom o jeho fantasy knihe Chymeros.