30.01.2014 16:00
Kongregačná sála Trenčianskeho múzea, Župný dom, Mierové námestie 46, Trenčín
Podujatie

Stretnutie s Danielou a Pavlom Dvořákovcami

Stretnutie s historikmi, manželmi Danielou a Pavlom Dvořákovcami spojené s prezentáciou knihy Barbora Celjská, Čierna kráľovná (životný príbeh uhorskej, rímsko-nemeckej a českej kráľovnej, ktorej dal manžel Žigmund Luxemburský na Trenčianskom hrade postaviť palác) a besedou o 6. zväzku edície Stopy dávnej minulosti (Slovensko v stredoveku. Čas cudzích kráľov).