26.08.2013 17:00
Letná čitáreň U Červeného raka v Bratislave
Podujatie

Stretnutie s Etelou Farkašovou, Ondrejom Hercom a Ľubom Belákom

Literárne večery U červeného raka

Umenie pamäti
Etela Farkašová, Ondrej Herec a Ľubo Belák.