30.07.2013 18:00
Letná čitáreň U Červeného raka v Bratislave
Podujatie

Stretnutie s Gregorom Papucsekom

Martin Gregor Papucsek: Maďarský pomaranč

Moderuje: Dado Nagy
Hudba: Juraj Tomka, Andrej Matis (husľové duo), Peter Malý (spev)