25.06.2008 18:00
Café Curiosities /budova SNM, vchod od Dunaja/ v Bratislave
Podujatie

Stretnutie s Jánom LITVÁKOM a jeho knihou Bratislavské upanišády

India klub

Ul. 29. augusta 32 b, 811 09 Bratislava, indiaklub@zoznam.sk

Vás srdečne pozýva

 na stretnutie dňa 25. 6. 2008 o 18.00 hod. do kaviarne Curiositie (budova SNM, vchod od Dunaja) s programom

          Bratislavské upanišády

 

Autor rovnomennej knižky spisovateľ a básnik Ján Litvák

sa dlhodobo venuje Indii, ktorú niekoľkokrát navštívil a jej spiritualita ho naplno zasiahla.

Bratislavské upanišády (2007)nie sú jedinou knižkou venovanou Indii. Tá je prítomná v celej jeho tvorbe. Spomeňme aspoň knižku umeleckých reportáží Gandžasan (1995), básnicke zbierky Kráľ kalichov (1998) či Živorodka. Lovkyňa ľudí (2005). O nich a o ďalších nám porozpráva.

(...)Na svete je pre lásku toľko miesta – ako pred roztvoreným orechom. Nekontrolovane vletujú čiastočky nebies. Hmyz zmizol. Nie je, takisto ako súpis doterajších vecí. Zmiznutie sveta v čistej tme.  Nie je to po prvý raz. Opatrne s ďalšími krokmi. Toto je breh. Gangy. Ruka vo vode. Ruka na čele. Brány sú otvorené.  Čo to tam pláva? Plamienky. A medzi nimi mŕtvy. Vystiera ruky. Tak trochu. Čo keď je ten mŕtvy (tak trochu) mnou ? (...)

Príďte a priveďte aj svojich priateľov. Okrem dišputy s Janom Litvákom si budete môcť zakúpiť aj jeho knižky s autogramom.

                                               Ladislav Volko, prezident