23.04.2014 18:00
KC Dunaj, Bratislava (Nedbalova 3)
Podujatie

Stretnutie s Janou Juráňovou a jej knihou Nevybavená záležitosť

Knihu Neybavená záležitosť Jany Juráňovej predstaví literárna vedkyňa a prekladateľka Renáta Deáková. Úryvok prečíta herečka Judita Hansman a o knihe porozpráva autorka Jana Juráňová.