18.12.2006 12:30
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Stretnutie s jubilujúcou spisovateľkou Mariannou Grznárovou

Dvaja na ceste

Stretnutie s jubilujúcou spisovateľkou Mariannou Grznárovou.

V spolupráci s Mestom Trnava v cykle Kniha a trochu viac.

18. decembra 2006

10.00 oddelenie pre deti

12.30 pobočka Vodáreň, ZŠ Atómová 1