02.04.2014 16:00
Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici
Podujatie

Stretnutie s jubilujúcou spisovateľkou Natou Hosťoveckou

Nata Hosťovecká

Stretnutie s jubilujúcou spisovateľkou v rámci cyklu

Literárne a hudobné večery

ŠVK – Literárne a hudobné múzeum, Lazovná 9

http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/natasa-hostovecka