15.11.2017 17:00
Krajská štátna knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene
Podujatie

Stretnutie s Milošom Jesenským

Miloš Jesenský sa vyše dve desaťročia venuje publicistike v oblasti záhad histórie a rozmanitých hraničných javov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ako autor i spoluautor sa podieľal na vzniku viac 40 knižných titulov. Miloš Jesenský je držiteľom Mimoriadnej medzinárodnej ceny E. E. Kischa (2015).  Na podujatí predstaví knihy: Najväčšie záhady a mystériá Slovenska (2017), Ďaleká misia (2017), Temný horizont (2017).

http://www.kskls.sk/stranka/podujatia/milos-jesensky/

O záznam sa postará internetová televízia SPRÁVY CEZ OKNO
www.spravycezokno.sk