20.06.2013 17:00
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Stretnutie s Oľgou Feldekovou

Kým som šťastný. Stretnutie so spisovateľkou Oľgou Feldekovou a jej novou knihou.

Miesto konania: Čitáreň KJF v Trnave