09.06.2022 17:00
Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v SR, Ventúrska ul. č. 5, 813 15 Bratislava
Podujatie
Veľvyslanectvo Slovinskej republiky

STRETNUTIE S POÉZIOU

Vážení priatelia literatúry,
dovoľujeme si Vás pozvať na stretnutie s poéziou a jej tvorcami spojené s uvedením troch knižných noviniek.

Podujatie sa uskutoční 9. júna 2022 (štvrtok) o 17:00 v Galérii Veľvyslanectva Slovinskej republiky v Bratislave, Ventúrska 5 (pešia zóna).
Naša prosba: V súvislosti s platnými bezpečnostnými opatreniami Vás prosíme, aby ste svoju plánovanú účasť na podujatí láskavo nahlásili mailom alebo telefonicky (počas pracovnej doby) na: Romana.Maruskova@gov.si; +421 2 57 26 77 00. Vopred Vám ďakujeme.
 
Novú edíciu POIESIS (vyd. Fraktál) otvárajú výbery z poézie básnika Mariána MILČÁKA Selfie a poetky Stanislavy CHROBÁKOVEJ REPAR Antigony, Ifigénie, Heleny a iné užitočné deje.
Doslovy napísali literárne vedkyne Jana JUHÁSOVÁ a Marína ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ, výtvarne prispeli Miroslav CIPÁR a Jan LEBIŠ (dedičia), graficky Eva KOVAČEVIČOVÁ FUDALA. Vyšlo s finančnou podporou FPU.
 

Ďalšiu novinku predstavuje výber štyroch básnických zbierok poetky Mily HAUGOVEJ, jubilujúcej laureátky Vilenice z roku 2020, v preklade Andreja PLETERSKÉHO do slovinčiny. Vyšiel pod názvom Dama in samorog (vyd. Cankarjeva založba, Ľubľana) s finančnou podporou JAK RS.

Sme radi, že poetkino okrúhle životné jubileum budeme môcť osláviť spolu s ňou a jej poéziou. Nebude chýbať ani čaša vína či priestor na Vaše osobné gratulácie a neformálny kus reči.

Tešíme sa na Vás!