15.05.2006 16:00
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná ulica 9
Podujatie

Stretnutie s profesorom Milanom JURČOM

 Profesorovi Jurčovi práve vyšla kniha Z prelomu storočí, z rozhrania žánrov.

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI

Literárne a hudobné múzeum

v spolupráci

s Univerzitou Mateja Bela

a Mestom Banská Bystrica

si Vás dovoľujú pozvať na

priateľské stretnutie v rámci cyklu

O S O B N O S T I

Prof. Milan Jurčo, CSc.

vysokoškolský pedagóg a literárny vedec

15. mája 2006 o 16. hodine

v Spoločenskej sále Štátnej vedeckej knižnice

v Banskej Bystrici, Lazovná ulica č. 9