01.04.2014 14:00
Filozofická fakulta UMB, Katedra slovenskej literatúry, Banská Bystrica
Podujatie

Stretnutie s prozaikom Antonom Laučekom

 Anton Lauček

Stretnutie s prozaikom a vysokoškolským pedagógom

Filozofická fakulta UMB, katedra slovenskej literatúry

a literárnej vedy, Tajovského ulica 40

http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/anton-laucek