23.11.2005 14:20
Univerzita Komenského v Bratislave
Podujatie

Stretnutie s redaktormi Romboidu

Klub nezávislých spisovateľov (člen AOSS)

a

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

vás pozývajú

na stretnutie

– komentované autorské čítanie s diskusiou –

s básnikmi a redaktormi časopisu Romboid

Ivanom Štrpkom a Olegom Pastierom

a so spolupracovníkmi Romboidu

Milou Haugovou, Pavlom Vilikovským

a Jánom Zamborom.

Stretnutia sa uskutoční dňa 23. novembra 2005 (v stredu)

od 14. 20 do 15. 50 hod.

v budove UK v posluchárni S2 (na prízemí)

 na Šafárikovom námestí.