26.03.2007 16:00
Oravská knižnica A.Habovštiaka
Podujatie

Stretnutie s regionalistom Zbyszekom Sulkowskim a vydavateľom Petrom Hubom

Žilinský samosprávny kraj

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Miejska biblioteka publiczna Limanowa

 

Vás srdečne pozývajú

na

 

SPOLOČNÉ A ODLIŠNÉ...

Stretnutie s regionalistom Zbyszekom Sułkowskim z partnerského mesta Limanowa

a historikom a regionálnym vydavateľom Petrom Hubom

v rámci 8. ročníka Týždňa slovenských knižníc.

 

V pondelok 26.3.2007 o 16,00 hod. v čitárni knižnice.