04.11.2013 18:00
A4-nultý priestor na Námestí SNP 12 v Bratislave
Podujatie

Stretnutie so spisovateľkou Etelou Farkašovou

Večer venovaný dielu jubilujúcej spisovateľke Etele Farkašovej.

http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/etela-farkasova