02.10.2008 16:00
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná ulica 9
Podujatie

Stretnutie so spisovateľkou Etelou Farkašovou

Prezentácia štvrtého zväzku edície Knihy na počúvanie

Etela Farkašová: OPRETÁ O TICHO

umelecký prednes Jana Oľhová