24.05.2006 13:00
Gymnázium sv. Michala Archanjela v Piešťanoch
Podujatie

Stretnutie so spisovateľom Dušanom Dušekom

NA SLOVÍČKO S DUŠEKOM v rámci festivalu Zázračný oriešok

Stretnutie so spisovateľom Dušanom Dušekom

Gymnázium sv. Michala Archanjela v Piešťanoch