05.06.2006 16:00
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná ulica 9
Podujatie

Stretnutie so spisovateľom Pavlom Hrúzom

Priateľské stretnutie v rámci cyklu OSOBNOSTI s Pavlom Hrúzom, redaktorom a spisovateľom v spoločenskej sále ŠVK.