22.01.2014 16:00
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne
Podujatie

Stretnutie so Štefanom Kuzmom

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, Hasičská 1, 2. posch. (spoločenská miestnosť)
Prezentácia básnických zbierok spisovateľa Štefana Kuzmu: Blázniví anjeli; Posúvanie hrany; Krehká bublina