09.12.2013 10:00
Miestna knižnica v Petržalke, Vavilovova ul. 26
Podujatie

Stretnutie so Svetlanou Žuchovou

Živý bič/ Živá literatúra útočí na čítanky
9. december 2013 o 10:00 hod.
Miestna knižnica Petržalka pobočka Vavilovova 26
Stretnutie študentov stredných škôl so spisovateľkou, prekladateľkou a psychiatričkou Svetlanou
Žuchovou, ktorá predstaví aktuálnych autorov a ich literatúru, ktorú nájdu v maturitných otázkach.