26.07.2013 17:00
Letná čitáreň U Červeného raka v Bratislave
Podujatie

Stretnutie so Zdenkou Beckerovou a Jozefom Heribanom

Úniky na krídlach

Účinkujú:
Zdenka Becker, prozaička, poetka dramaturgička  
Jozef Heriban, spisovateľ, dramatik a scenárista
Moderuje: Ladislav Volko, prekladateľ, publicista, esejista a diplomat, ktorý bude podujatie aj moderovať