30.10.2022 9:15
Mesto Revúca
Výtvarná súťaž

Súťaž v komiksovej tvorbe pre amatérov aj profesionálov

Mesto Revúca získalo s projektom nazvaným “Prepni na Revúcu” titul mesta kultúry pre rok 2022, čo znamená, že v období od júna 2022 do mája 2023 má v programe 150 rôznych podujatí, akcií a aktivít.

Jednou z nich je súťaž v komiksovej tvorbe s názvom “Stretnutie po rokoch Daxnera a Francisciho”. Nakoľko v roku 2022 uplynie od ich narodenia 200 rokov, stali sa témou súťaže. Obidvaja títo významní slovenskí dejatelia pochádzajú z Gemera a niekoľkokrát sa v Revúcej osobne stretli.  Za akých okolností, kedy a kde, to nám už prezradí Váš komiks….

 

Tí, ktorí sa do súťaže prihlásite by ste mali vytvoriť a poslať komiks na max. 4 strany veľkosti A4. Má byť nakreslený a napísaný rukou alebo v počítači grafickým programom a doručený v elektronickej podobe (jpg, jpeg, png).

Súťažiť môžu amatéri aj profesionáli. Amatéri v troch vekových kategóriách : (1) 10 - 15 rokov, (2) 16 - 25 rokov, (3) nad 25 rokov. Profesionáli, ktorých práce už boli publikované a honorované, sa môžu zapojiť bez vekového obmedzenia.

Diela bude hodnotiť 5-členná porota pod vedením Daniela Majlinga.

 

Všetky práce prihlásené do súťaže budú súčasťou putovnej výstavy a víťaz súťaže dostane príležitosť svoj komiks dopracovať a následne bude vytlačený vyhlasovateľom. Vo všetkých kategóriách získajú cenu súťažiaci, ktorí dostanú najvyšší počet bodov. Odmenené vecnými cenami bude aj druhé a tretie miesto.

 

Súťažné práce posielajte do 30. októbra 2022.

Podmienkou pre zaradenie do súťaže je vyplnená online prihláška na tomto linku https://prepninarevucu.sk/stretnutie-po-rokoch/, kde nájdete aj podrobnejšie informácie o súťaži a obidvoch dejateľoch.