24.04.2008
Trvanie do: 27.04.2008
Praha, Česká republika
Podujatie

Svet knihy Praha

V dňoch 24. až 27. apríla sa v Prahe konal 14. medzinárodný knižný veľtrh Svet knihy. Tohtoročným čestným hosťom bolo Španielsko a v centre pozornosti bola téma Láska a vášeň v literatúre.

Slovenský stánok sa už tradične nachádzal v strednej hale. Tentoraz sa však knihy a vydavatelia prezentovali v stánku, ktorý mal na tomto veľtrhu premiéru. Príjemný, prehľadný interiér a dostatok pohodlných stoličiek pri okrúhlych stolíkoch lákal návštevníkov na posedenie. Nečudo teda, že v stánku bolo stále plno.  Popri slovenských vydavateľoch, ktorí tu rokovali so svojimi obchodnými partnermi, sa tu zastavili aj prekladatelia, ktorí prišli na tradičnú návštevu veľtrhu. Stánok navštívil aj veľvyslanec SR v Prahe pán Ladislav Ballek a Igor Očenáš zo Slovenského inštitútu v Prahe.

Literárne informačné centrum pripravilo v rámci veľtrhu štyri sprievodné programy. Všetky sa realizovali na výstavisku. Vo štvrtok 24. 4. o 16.15 prezentoval Česko-Slovenský klub v Prahe spolu s LIC  knihu Eleny Kytkovej Mŕtvi sa dívajú, fejtóny Violy Vyholenej Šípivej pod názvom Krivoľaká je prť ku šťastiu, román Mira Bielika Benátsky diptych I. a vydavateľ Roman Polák prezentoval knihu básní Jozefa Leikerta v českom preklade pod názvom Pominutelnost.

Po prezentácii sa v slovenskom stánku konal otvárací koktail, na ktorom sa zúčastnili pozvaní autori,  prekladatelia a vydavatelia.

Na druhý deň Daniela Podracká uviedla pásmo Viliama Marčoka zostavené z poézie Milana Rúfusa, v ktorom vystupovali herci slovenských divadiel Slávka Daubnerová a Peter Palik. V jeho úvode česká poetka a prekladateľka Jana Štroblová zarecitovala ukážky z vlastného prekladu Rúfusových básní do češtiny, ktorý pod názvom Hudba váhavých slov práve vyšiel vo vydavateľstve Protis. Na tento program nadväzovalo diskusno-recitačné pásmo, v ktorom literárny kritik Radoslav Matejov diskutoval s tromi mladými slovenskými básnikmi autormi – básnikom Radoslavom Tomášom a poetkami Nórou Ružičkovou a Elenou Hidvéghyovou-Yung o ich tvorbe.

V sobotu vystúpili v programe Súčasná slovenská literatúra v českých prekladoch traja slovenskí prozaici – Vladimír Balla, Márius Kopcsay a Pavel Vilikovský –, ktorým práve vo vydavateľstve Marka Turňu v Zlíne vyšli preklady z ich diela. Na prezentácii sa zúčastnil aj prekladateľ Miroslav Zelinský, ktorý predstavil výber z poviedok Petra Pišťanka pod názvom Muzika,  a vydavateľ Marek Turňa, ktorý celý program moderoval. Bolo vzácne vidieť pokope a počuť čítať zo svojej tvorby tri také výrazné literárne osobnosti a poslucháči si dokonca mohli na mieste kúpiť knihy a dať podpísať. Na počudovanie, záujem bol skôr o slovenské originály ako o preklady. To sa týkalo aj iných titulov vystavených v stánku. Niektorí vydavatelia chceli vyjsť v ústrety českému návštevníkovi a vystavovali české mutácie svojich kníh. Celkom logicky však návštevníci hľadali v našom stánku slovenské knihy, ktoré mali aj záujem kúpiť. Tohto roku sme však stánok distribútora slovenských kníh na veľtrhu nenašli.